+48 737 287 022

Komornik sądowy
przy sądzie rejonowym w Chełmie

Jakub Sikora

komornik sądowy jakub sikora
gradient
komornik jakub sikora chełm

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Komornik Sądowy Jakub Sikora

Komornik Sądowy
Jakub Sikora

komornik sądowy jakub sikora
gradient
komornik jakub sikora chełm

Komornik Sądowy Jakub Sikora jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, kierunku prawo – studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.

W latach 2017-2018 odbywał aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Lublinie.

W latach 2019-2021 pracował w charakterze asesora komorniczego w kancelariach komorniczych w Końskich oraz w Nowym Sączu.

Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2022 r. został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie.

Za najważniejsze wartości, jakimi należy się kierować podczas pełnienia służby komorniczej, uznaje profesjonalizm, komunikatywność i uczciwość.

Komornik Sądowy chełm

Obszar działania

Komornik Sądowy Jakub Sikora działa przy Sądzie Rejonowym w Chełmie,
którego obszar właściwości obejmuje następujące miasta i gminy:

miasto Chełm

miasto Siedliczcze

gmina Białopole

gmina Chełm

gmina Dorohusk

gmina Dubienka

gmina Kamień

gmina Ruda-Huta

gmina Sawin

gmina Siedliszcze

gmina Wierzbica

gmina Żmudź


Warning: Undefined array key "options" in /home/rafal922/domains/komornik-chelm.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192